Designweek

Casus

De virtuele Rabobank van de toekomst

Door corona wordt bij de Rabobank nu bijna alles digitaal gedaan: werken, vergaderingen en het helpen van klanten. Dit is niet voor iedereen even makkelijk. Vooral niet voor klanten die niet gewend zijn om veel digitaal te werken (ook wel digibeten genoemd). De Rabobank Amersfoort Eemland verwacht dat zij ook na corona nog steeds voornamelijk digitaal zullen blijven werken. De vraag die bij daarbij hoort is: hoe ziet de virtuele Rabobank van de toekomst eruit? En hoe kunnen zij ook dan hun niet-digitale klanten blijven helpen?

Lokaal zichtbaar blijven in een digitale wereld

Rabobank Amersfoort Eemland zet zich in voor de lokale samenleving. Zo steunen zij bijvoorbeeld verschillende maatschappelijke projecten zoals die van verenigingen en stichtingen in hun regio. Hier wil Rabobank graag bekendheid aan blijven geven. Voor corona deden zij dit veel door zelf aanwezig te zijn bij activiteiten die gesteund werden. Nu activiteiten voornamelijk digitaal plaatsvinden, is het voor Rabobank moeilijker om zelf zichtbaar te blijven en zichtbaarheid te geven aan de activiteiten die zij steunen.
Rabobank wil graag uitdragen dat zij zich verbonden voelen met de regio en zich daarvoor inzetten. De vraag die hierbij hoort is: hoe kan Rabobank hun verbondenheid met de regio zichtbaar maken in een wereld die steeds meer digitaal is?

Stage omgeving van de toekomst

Rabobank Amersfoort Eemland heeft  een gevarieerd aanbod van leerzame en interessante stage leerplekken op verschillende afdelingen.
Hoe kunnen we studenten, ook in de na-Coronatijd, optimaal invulling en ondersteuning geven, nu dat  voor een groot deel vanuit huis vanachter de laptop moet gebeuren?
Vroeger liep je mee met stages en keek je wat en hoe je collega’s en je stagebegeleider deden. En kon je live de sfeer en cultuur van je stageplek meemaken en ervaren wat het is om te werken. Maar hoe is dat als iedereen vanuit huis werkt? De vraag die hierbij hoort is: hoe ziet de ultieme stage omgeving bij Rabobank Amersfoort Eemland van de toekomst eruit?
Hoe gaan de stages eruit zien in een organisatie waar iedereen veel vanuit huis werkt? Wat hebben de stagiaire en de stageverlenende organisatie nodig om er een succesvolle stage van te maken?